Giới thiệu về cuộc hẹn

Q.Tôi muốn biết cách đăng ký khám / tư vấn y tế.

Vui lòng điền các thông tin cần thiết vào Trang cuộc hẹn và chọn ngày ưa thích của bạn.

Q.Làm cách nào để kiểm tra thời gian tư vấn hiện có?

Bạn có thể kiểm tra tính khả dụng mới nhất trên Lịch Google.

Q.Tôi muốn xác nhận cuộc hẹn của mình.

Sau khi bạn đặt lịch hẹn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email thông báo “[OHDr.] Tư vấn y tế / Cuộc hẹn của bạn đã hoàn tất / Thu phóng thông tin URL”. Vui lòng xác nhận ngày và giờ hiển thị trên email.

Q.Làm cách nào để thay đổi hoặc hủy bỏ cuộc hẹn của tôi?

Nếu bạn muốn thay đổi hoặc hủy bỏ cuộc hẹn của mình, vui lòng cho chúng tôi biết qua LINE trước 6 giờ tối của ngày hẹn.

Q.Tại sao tôi không thể lấy hẹn?

Bạn đã hủy mà không cần thông báo hơn ba lần trong quá khứ? Nếu vậy, bạn sẽ bị hạn chế bởi hệ thống của chúng tôi. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi support@oh-doctor.local để biết thêm thông tin.

Q.Tôi có thể đặt lịch hẹn cùng ngày không?

Dạ vui lòng đặt lịch hẹn trước 10h trong ngày.

Q.ZOOMの利用手順について

①Zoomミーティングアプリをダウンロード
②「Web会議室」のURLよりZoomミーティングに参加
③ビデオ付きで参加する
④画面下部にある”参加者”を押す
⑤自分の名前を選択する
⑥名前の変更を選択する
⑦お名前をフルネームをご入力ください。
※この手順では「ミーティングID」と「パスコード」は使用しません。

事前にZoomソフト(アプリ)を端末にダウンロード、インストールして頂くことをおすすめします。PCをご利用の場合はブラウザからも接続できます(使用できるブラウザ:Google Chrome、Mozilla FirefoxまたはApple Safari)。
[ダウンロードURL]
PCブラウザiPhone / iPadAndroid
ーーーーーーーーーーーーーーーー
■Zoomミーティングシステムについて

Zoomとは・・・Web上での面談ができるサービスです。

【PCの場合】
①「Web会議室」のURLをクリックしてください。
②ブラウザが表示しているダイアログの「zoom.usを開く」をクリックしてください。
ダイアログが表示されない場合は、「ミーティングを起動」をクリックしてください。
自動的にミーティングシステムに繋がります。
※何も起こらない時は「今すぐダウンロードする」をクリックしてアプリをダウンロードしてください。

※アプリを先に立ち上げる場合
①ホーム画面で「参加」クリックし、上記「ミーティングID」お名前をフルネームで入力します。
②「参加」をタップし、上記の「パスコード」を入力します。
③「続行」をタップすると繋がります。

【スマホの場合】
①「Zoom Cloud Meeting」アプリをダウンロードしてください。
iPhone / iPad
Android
②「Web会議室」のURLをクリックすれば自動的に繋がります。
③ビデオ付きで参加を押してください。

※アプリを先に立ち上げる場合
①「ミーティングに参加」をタップし、上記「ミーティングID」お名前をフルネームで入力します。
②「参加」をタップし、上記の「パスコード」を入力します。
③「続行」をタップすると繋がります。

Về thanh toán

Q.Tôi có thể chọn phương thức thanh toán khác với thẻ tín dụng không?

Dịch vụ tư vấn y tế chỉ cần thanh toán phí tư vấn y tế (phí sử dụng hệ thống) 1000 Yen (đã bao gồm thuế), còn dịch vụ khám bệnh trực tuyến cần thanh toán phí sử dụng hệ thống 1000 Yen (đã bao gồm thuế) và phí khám bệnh.
※ Tiền thuốc, phí chuyển phát sẽ thanh toán trả sau.
Có thể chọn một trong những hình thức thanh toán sau : 「Trả sau tại Combini」「LINE Pay」「Trả sau tại bưu điện」「Chuyển khoản ngân hàng」

Q.Thời hạn thanh toán trong bao lâu?

Với những khách hàng thanh toán trả sau tại Combini thì vui lòng thanh toán trong thời hạn được ghi trên hóa đơn thanh toán sau khi nhận được hóa đơn. Với những khách hàng thanh toán bằng thẻ Credit Card thì chúng tôi sẽ phát hành URL thanh toán nên cảm phiền quý khách tiến hành thanh toán trong vòng 7 ngày kể từ ngày phát hành.

Q.Phương thức thanh toán là gì?
Phương thức thanh toán
Phí sử dụng hệ
thống, Phí khám
sức khỏe
・Thẻ Credit Card
URL thanh toán sẽ được gửi qua mail sau khi hoàn tất dịch vụ tư vấn y tế/ khám bệnh.
・Trả sau tại Combini(Thông qua dịch vụ trả sau của công ty Score)
Hóa đơn thanh toán sẽ được gửi tới địa chỉ được chỉ định trong vòng 3~7 ngày.
Phí khám bệnh,
phí sinh
NP Atobarai
Chúng tôi sẽ gửi cho bạn hóa đơn về chi phí thuốc và phí vận chuyển cùng với thuốc của bạn.
Bạn có thể chọn từ “Thanh toán qua cửa hàng tiện lợi”, “LINE Pay”, “Thanh toán qua bưu điện” và “Chuyển khoản ngân hàng” làm phương thức thanh toán.
Một nhãn dán với các chi tiết kê đơn cho tập sách thuốc và biên lai sẽ được đính kèm với thuốc của bạn.
Q.Tôi không biết mình phải trả bao nhiêu, tôi có thể tìm hiểu ở đâu?

Sau khi bạn tư vấn, chúng tôi sẽ gửi hóa đơn cho bạn qua e-mail. Vui lòng kiểm tra các chi tiết từ đó.

Q.Số tiền thanh toán có khác đáng kể so với số tiền của một phòng khám thông thường không?

Có bảo hiểm như ở phòng khám thông thường. + phí hệ thống 1,000 yên sẽ được tính. Nếu bạn cần sắp xếp để giao thuốc, bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thuốc và phí giao hàng.

Q.Phí khám sức khỏe bắt đầu tính khi nào?

Khi bạn đã đăng ký khám sức khỏe và nói chuyện với bác sĩ, phí khám sức khỏe sẽ được tính.

Q.Phí vận chuyển là bao nhiêu?
Về giao thuốc
Khu vực
giao hàng
Phí giao hàng Thời gian
giao hàng
Người gửi
dịch vụ giao hàng
bằng xe máy
3 phường của Tokyo
(Minato-ku, Chiyoda-ku, Chuo-ku)
500 yen giao hàng vào ngày hôm sau
(Trong vòng 30 phút đến 3 giờ sau khi vận chuyển)
OHDr. Hiệu thuốc đối tác
2 phường của Tokyo
(Shinjuku-ku, Shibuya-ku)
900 yen giao hàng vào ngày hôm sau
(trong vòng 30 phút đến 5 giờ sau khi vận chuyển)
OHDr. Hiệu thuốc đối tác
giao hàng tận nhà trên cả nước cũng vậy 330 yen trong vòng 1〜3 ngày làm việc OHDr. Hiệu thuốc đối tác
Về phân phối theo toa
Khu vực
giao hàng
Phí giao hàng Thời gian
giao hàng
Người gửi
qua đường
bưu điện
trên cả nước cũng vậy 198 yen rong vòng 2 ngày làm việc Phòng khám đối tác
※Sau khi có đơn thuốc, vui lòng đến hiệu thuốc gần đó để điền vào đơn thuốc của bạn.
Q.Tôi có thể lấy hóa đơn không?

Có, chúng tôi có thể phát hành nó. Vui lòng liên hệ văn phòng trực tuyến để biết thêm thông tin.

Giới thiệu về Thuốc và Đơn thuốc

Q.Tôi sẽ nhận thuốc và đơn thuốc của mình như thế nào?

Thuốc thường được OH Doctor Collaborating Pharmacy chuyển đến nhà quý vị.
Cùng với thuốc, bạn sẽ nhận được một nhãn dán với các chi tiết kê đơn cho tập sách thuốc của bạn, biểu mẫu thanh toán cho chi phí thuốc và phí vận chuyển, và biên lai.

Đơn thuốc gốc sẽ được lưu giữ tại cơ sở y tế nơi bạn đã khám. Sau khi bạn tư vấn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn dữ liệu hình ảnh qua e-mail.

Q.Tôi muốn tự mình lấy thuốc tại hiệu thuốc gần nhà thay vì hiệu thuốc cộng tác của bác sĩ OH, có được không?

Có, bạn có thể. Chúng tôi có thể làm điều này trước khi thuốc được vận chuyển. Chúng tôi sẽ giao đơn thuốc đến tận nhà cho bạn và bạn có thể đến nhận thuốc tận nơi tại hiệu thuốc gần nhà.
Hãy liên hệ với chúng tôi dịch vụ khách hàng trực tuyến trước hoặc trong khi khám sức khỏe của bạn.

Q.Tôi đã quên lấy thuốc của mình trước khi đơn thuốc đến hạn. Tôi nên làm gì?

Hãy liên hệ với chúng tôi dịch vụ khách hàng trực tuyến.

Q.Tôi có thể chỉ định địa chỉ giao hàng cho thuốc của tôi không?

Có, nó là có thể. Khi bạn đặt lịch hẹn, bạn sẽ được yêu cầu nhập địa chỉ nhận thuốc. Vui lòng nhập địa chỉ giao hàng ưa thích của bạn tại thời điểm đó.

Q.Tôi có thể thay đổi địa chỉ giao hàng cho các loại thuốc và đơn thuốc của mình không?

Rất tiếc, chúng tôi không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với đơn đặt hàng của bạn sau khi thanh toán đã được thực hiện, vì các thỏa thuận giao hàng đã được thực hiện. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn mã số vận chuyển, vì vậy vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty vận chuyển và hỏi xem có thể thay đổi hay không.

Q.Có thể lấy thuốc từ nhà thuốc của phòng khám tôi đang khám không?

Chúng tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu này.

Q.Bạn có thể cấp lại đơn thuốc cho tôi không?

Nếu đơn thuốc của bạn đã hết hạn, chúng tôi không thể phát hành lại do quy tắc tư vấn bảo hiểm. Để được cấp lại đơn thuốc, bạn sẽ phải đến gặp bác sĩ một lần nữa.

Q.Bạn có thể tăng số lượng đơn thuốc và số lượng trong ngày?

Theo quy định, số lượng thuốc được kê đơn là tối đa trong 7 ngày. Lượng thuốc được kê có thể điều chỉnh theo quyết định của bác sĩ và có thể không đáp ứng được yêu cầu của bạn. Ngoài ra còn có một số loại thuốc mà chúng tôi không thể kê đơn, chẳng hạn như thuốc hướng thần. Như bạn hiểu tại thời điểm cuộc hẹn của bạn, chúng tôi không thể hủy đơn thuốc của bạn sau khi đã được phát hành. Cảm ơn bạn đã hiểu biết và hợp tác của bạn.

Q.Tôi muốn đơn thuốc của tôi được gửi đến nhà tôi.

Có, nó là có thể. Vui lòng tham khảo ý kiến với văn phòng trực tuyến trước khi tham vấn.
Trong trường hợp này, phòng khám đối tác của chúng tôi sẽ giao đơn thuốc đến tận nhà cho bạn và bạn có thể tự lấy thuốc tại hiệu thuốc gần nhà.

Q.Tôi muốn đến lấy thuốc / đơn thuốc trực tiếp tại phòng khám.

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng đối với những bệnh nhân đã trải qua cuộc kiểm tra y tế, chúng tôi chỉ có thể cung cấp dịch vụ phân phối thuốc từ hiệu thuốc liên kết của bác sĩ OH. Để ngăn chặn việc quản lý yếu kém và các vấn đề, chúng tôi không đáp ứng các yêu cầu riêng lẻ. Cảm ơn bạn cho sự hiểu biết của bạn.

Q.Tôi muốn thêm hoặc thay đổi một số loại thuốc của mình.

Chúng tôi rất tiếc, nhưng một khi bác sĩ đã quyết định và kê đơn thuốc thì về nguyên tắc, chúng tôi không thể thêm hoặc thay đổi đơn thuốc. Nếu bạn thực sự muốn yêu cầu đơn thuốc bổ sung, vui lòng đăng ký lại.

Q.Khi nào tôi sẽ nhận được thuốc của mình?

Nó thường mất khoảng 1-2 ngày để đến nơi. Có thể có sự chậm trễ do virus coronavirus mới, vì vậy vui lòng liên hệ với công ty vận chuyển vào ngày hôm sau hoặc muộn hơn.

Về giao thuốc
Khu vực
giao hàng
Phí giao hàng Thời gian
giao hàng
Người gửi
dịch vụ giao hàng
bằng xe máy
3 phường của Tokyo
(Minato-ku, Chiyoda-ku, Chuo-ku)
500 yen giao hàng vào ngày hôm sau
(trong vòng 30 phút đến 3 giờ sau khi vận chuyển)
OHDr. Hiệu thuốc đối tác
2 phường của Tokyo
(Shinjuku-ku, Shibuya-ku)
900 yen giao hàng vào ngày hôm sau
(trong vòng 30 phút đến 5 giờ sau khi vận chuyển)
OHDr. Hiệu thuốc đối tác
giao hàng tận nhà trên cả nước cũng vậy 330 yen trong vòng 1〜3 ngày làm việc OHDr. Hiệu thuốc đối tác
Về phân phối theo toa
Khu vực
giao hàng
Phí giao hàng Thời gian
giao hàng
Người gửi
qua đường
bưu điện
trên cả nước cũng vậy 198 yen rong vòng 2 ngày làm việc Phòng khám đối tác
※Sau khi có đơn thuốc, vui lòng đến hiệu thuốc gần đó để điền vào đơn thuốc của bạn.
Q.Bạn có thể giới thiệu cho tôi xét nghiệm PCR có được bảo hiểm chi trả không?

Hiện tại, chúng tôi không có bất kỳ cộng tác viên nào để chúng tôi có thể giới thiệu bệnh nhân của mình. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp các dịch vụ y tế an toàn và đáng tin cậy cho bệnh nhân càng sớm càng tốt, nhưng hiện tại, chúng tôi không thể cung cấp các dịch vụ đó.

Q.Bạn có thể viết thư giới thiệu về xét nghiệm PCR không?

Chúng tôi có thể phát hành thư giới thiệu, nhưng xin lưu ý rằng đây không phải là sự đảm bảo rằng chúng tôi có thể chấp nhận xét nghiệm PCR của bạn.

Nói với bác sĩ về các
triệu chứng của bạn.

OHD logo

日/中/英/越
医療相談
服薬指導

Đặt bây giờ