fbpx

OH-DOCTOR
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

CHƯƠNG 1・ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều khoản sử dụng này (sau đây gọi là “Điều khoản này”) quy định các điều khoản sử dụng “Dịch vụ hỗ trợ y tế toàn diện OHDr.” (sau đây gọi là “Dịch vụ này”) được Công ty Cổ phần JOES Corporation (sau đây gọi là “Công ty”) cung cấp trên trang web này. Thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là “Người dùng”) cần tuân thủ điều khoản này khi sử dụng dịch vụ này.


ĐIỀU 1 (ÁP DỤNG)

 1. (1) Điều khoản này được áp dụng lên toàn bộ các mối quan hệ liên quan tới việc sử dụng dịch vụ này giữa Người dùng và Công ty.
 2. (2) Ngoài Điều khoản này, Công ty có thể đưa ra các điều khoản khác (sau đây gọi là “Điều khoản riêng”), các quy tắc sử dụng liên quan tới dịch vụ này. Các điều khoản riêng này sẽ cấu thành một phần của Điều khoản này dù là dưới bất cứ tên gọi nào.
 3. (3) Các điều khoản cho dịch vụ tư vấn y tế, dịch vụ khám bệnh trực tuyến, các dịch vụ trong OHDr. bản doanh nghiệp sẽ được quy định trong Điều khoản này.

ĐIỀU 2 (ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ VÀ CÁC DỊCH VỤ)

Thuật ngữ Ý NGHĨA
Dịch vụ này Dịch vụ hỗ trợ y tế toàn diện của OHDr. gồm dịch vụ liên kết với cơ sở y tế thăm khám trực tiếp và dịch vụ tư vấn y tế – khám bệnh trực tuyến…
Hợp đồng sử dụng Bản thỏa thuận giữa Công ty và Người dùng, mục đích để Người dùng sử dụng Dịch vụ này của Công ty dựa theo Điều khoản này
Cơ sở y tế liên kết Bệnh viện, phòng khám sử dụng Dịch vụ này để cung cấp dịch vụ y tế cho Người dùng
Người dùng Người đăng ký dịch vụ này, đồng ý điều khoản này và sử dụng dịch vụ y tế của Cơ sở y tế liên kết thông qua dịch vụ này; Người dùng dịch vụ y tế và các dịch vụ tư vấn y tế liên quan; Thành viên doanh nghiệp sử dụng dịch vụ y tế cho nhân viên công ty và công ty đối tác; Toàn thể thành viên cá nhân trực thuộc thành viên doanh nghiệp
Khám chữa bệnh Hành vi khám, chẩn đoán và các hành vi y tế khác do Cơ sở y tế liên kết tiến hành dựa trên thỏa thuận khám chữa bệnh giữa Cơ sở y tế liên kết và Người dùng sử dụng dịch vụ này
Dịch vụ đại lý thanh toán Dịch vụ đại lý thanh toán liên kết với Công ty cổ phần DG Financial Technology và Công ty cổ phần SCORE được bên ký hợp đồng sử dụng để thanh toán hóa đơn sử dụng Dịch vụ này
Tư vấn y tế Dịch vụ tư vấn sức khỏe với bác sĩ trong khung giờ được người dùng đặt lịch trước trên trang web này
Thỏa thuận cấp phép sử dụng Thỏa thuận cấp phép sử dụng Dịch vụ này do Công ty quy định được ký kết giữa Công ty và Người dùng
OHDr. bản doanh nghiệp Nội dung y tế, bao gồm cả những tài liệu liên quan có thể tải xuống, mà JOES Corporation cung cấp và cấp phép sử dụng theo mô hình kinh doanh đăng ký bởi JOES Corporation
Bên ký hợp đồng Chỉ cá nhân hoặc tổ chức doanh nghiệp ký hợp đồng sử dụng Dịch vụ này với Công ty
Bên liên quan tới doanh nghiệp Doanh nghiệp ký hợp đồng; Đoàn thể và cá nhân trực thuộc đoàn thể…vv
Người có mong muốn sử dụng Người có mong muốn sử dụng Dịch vụ này
Chi phí y tế Phí khám chữa bệnh bao gồm cả các khoản tự phí theo BHYT, phí đặt lịch, phí cấp giấy chứng nhận y tế và các chi phí phát sinh khác liên quan tới việc khám chữa bệnh, sau đây gọi là “Các chi phí y tế”
Các loại hồ sơ y tế khác Bao gồm cả hồ sơ y tế điện tử
OHDr. Travel Support Cung cấp dịch vụ tư vấn và khám bệnh cho người dùng không phải thành viên chính thức trong thời gian lưu trú ngắn hạn tại Nhật Bản với mục đích du lịch.

ĐIỀU 3 (ÁP DỤNG ĐIỀU KHOẢN)

 1. (1) Điều khoản này được áp dụng lên toàn bộ các mối quan hệ liên quan tới việc sử dụng dịch vụ này giữa Bên ký hợp đồng và Công ty.
 2. (2) Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa nội dung trong Điều khoản này và Thỏa thuận cấp phép sử dụng thì nội dung được quy định trong Điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng.
 3. (3) Với những điều mục không được quy định trong Điều khoản này thì những điều mục liên quan trong “Điều khoản thành viên” sẽ được áp dụng hoặc lấy làm tiêu chuẩn áp dụng.

ĐIỀU 4 (PHẠM VI ÁP DỤNG ĐIỀU KHOẢN)

 1. (1) Điều khoản này được áp dụng cho Người dùng và Bên liên quan tới doanh nghiệp. Nghĩa vụ áp dụng lên Người dùng hoặc Bên liên quan tới doanh nghiệp trong Điều khoản này cũng sẽ được áp dụng và tuân thủ bởi bên ký hợp đồng.
 2. (2) Trường hợp Người dùng hoặc Bên ký hợp đồng và Bên liên quan tới doanh nghiệp có bất kỳ hành vi nào được nêu trong điều 14 (Điều khoản cấm) gây tổn thất cho Công ty thì hành vi ấy được xem là hành vi của Bên ký hợp đồng và các điều mục trong Điều khoản này sẽ được áp dụng.
 3. (3) Trường hợp bên thứ ba dưới sự quản lý của bên ký hợp đồng sử dụng dịch vụ này và gây tổn thất cho Công ty thì hành vi ấy cũng được xem là hành vi của Bên ký hợp đồng và các điều mục trong Điều khoản này sẽ được áp dụng.

ĐIỀU 5 (SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN)

 1. (1) Công ty có thể tùy ý sửa đổi điều khoản này mà không báo trước và bên ký hợp đồng phải chấp nhận các điều khoản sau khi sửa đổi. Khi có sửa đổi, các điều khoản sửa đổi sẽ được áp dụng cho bên ký hợp đồng.
 2. (2) Khi có sửa đổi ở trên, Công ty sẽ thông báo nội dung điều khoản sửa đổi cho bên ký hợp đồng theo phương thức Công ty quy định.

ĐIỀU 6 (NỘI DUNG DỊCH VỤ NÀY)

 1. (1) Công ty chỉ cung cấp dịch vụ này trong phạm vị lãnh thổ Nhật Bản và những vùng được chỉ định mà công ty có khả năng hỗ trợ (Nước ngoài).
 2. (2) Số lượng tài khoản sẽ được phát hành tùy theo gói dịch vụ được đăng ký trong hợp đồng và Bên ký hợp đồng sẽ giao tài khoản đã kích hoạt cho người dùng được chỉ định (cá nhân, doanh nghiệp đoàn thể). Với hợp đồng dành cho doanh nghiệp, Công ty sẽ phát hành số lượng tài khoản quy định trong gói dịch vụ mà doanh nghiệp ký kết đăng ký trong từng hợp đồng sử dụng và giao tài khoản đã được kích hoạt sử dụng dịch vụ này cho doanh nghiệp ký kết.
 3. (3) Công ty sẽ nêu cụ thể điều kiện sử dụng như điều kiện vận hành dịch vụ này.. trong điều khoản sử dụng.

ĐIỀU 7 (ĐĂNG KÝ VÀ XÁC LẬP HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG)

 1. (1) Việc đăng ký hợp đồng sử dụng sẽ được tiến hành dựa trên thủ tục do Công ty chỉ định riêng cho những người có mong muốn sử dụng và đã đồng ý với điều khoản này và thỏa thuận cấp phép sử dụng.
 2. (2) Công ty có thể khước từ đăng ký trong trường hợp người có mong muốn sử dụng vi phạm điều khoản này hoặc thỏa thuận cấp phép sử dụng; trường hợp nội dung đăng ký sử dụng dịch vụ này không phù hợp dựa theo phán đoán của Công ty hoặc trường hợp có rủi ro tương tự.

ĐIỀU 8 (ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH THỨC)

Công ty sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ y tế toàn diện cho người dùng dựa theo nội dung hợp đồng sử dụng được ký kết với bên ký hợp đồng theo điều kiện và phương thức mà Công ty chỉ định.

ĐIỀU 9 (CẤM CHUYỂN NHƯỢNG)

Bên ký hợp đồng không được phép cho bên thứ ba sử dụng một phần hoặc toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ trong điều khoản này; không được phép chuyển nhượng, cho mượn, sử dụng quyền lợi như một tài sản thế chấp, hay bất kỳ hành vi tương tự nào khác.

ĐIỀU 10 (QUYỀN SỞ HỮU)

Quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, thiết kế, know-how và tất cả các quyền lợi khác liên quan đến dịch vụ này và tài liệu dùng cho dịch vụ này thuộc về Công ty.

ĐIỀU 11 (CHI PHÍ SỬ DỤNG)

 1. (1) Bên ký hợp đồng sẽ thanh toán hàng tháng cho Công ty theo phương thức thanh toán được Công ty chỉ định riêng với chi phí sử dụng theo tháng của dịch vụ này được quy định bởi gói dịch vụ được đăng ký.
 2. (2) Ngày bắt đầu tính phí dịch vụ này được tính từ ngày xác lập hợp đồng sử dụng giữa bên ký hợp đồng và công ty.
 3. (3) Chi phí sử dụng của tháng cuối và tháng tiếp theo của tháng có ngày bắt đầu tính phí dịch vụ này về nguyên tắc không tính theo số ngày sử dụng mà cần thanh toán chi phí sử dụng theo tháng.
 4. (4) Ngoại trừ trường hợp phát sinh sơ suất nghiêm trọng và hành vi không cung cấp dịch vụ có chủ đích từ phía Công ty thì chi phí sử dụng mà bên ký hợp đồng thanh toán sẽ không được hoàn trả.
 5. (5) Các chi phí y tế mà người dùng cần thanh toán liên quan tới dịch vụ khám chữa bệnh mà cơ sở y tế liên kết cung cấp sẽ được thanh toán cho cơ sở y tế liên kết theo phương thức thanh toán mà cơ sở y tế liên kết và công ty quy định. Ngoài ra, các chi phí phát sinh khác liên quan tới việc cung cấp dịch vụ này của công ty sẽ không thuộc trường hợp này.
 6. (6) Công ty có thể hiển thị chi phí khám chữa bệnh ước tính được cơ sở y tế liên kết đưa ra trên dịch vụ này. Sẽ có trường hợp chi phí khám chữa bệnh được hiển thị là chi phí ước tính sau khi trừ bảo hiểm y tế (chi phí được quy định tại Điều 74 khoản 1 Luật bảo hiểm y tế) nếu cơ sở y tế liên kết khám theo bảo hiểm hoặc cũng sẽ có trường hợp khác và người dùng đã đồng thuận với điều này từ trước và đồng ý sử dụng dịch vụ.
 7. (7) Dịch vụ này không bảo đảm rằng người dùng có thể được khám theo bảo hiểm. Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế của người dùng không dùng được do quá hạn.. thì có thể người dùng sẽ phải thanh toán chi phí tương đương với tổng chi phí khám chữa bệnh trừ đi phần tiền đã chi trả sau khi trừ bảo hiểm y tế.
 8. (8) Người dùng dịch vụ OHDr. Travel Support cần thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ này theo gói đăng ký tại thời điểm đăng ký dịch vụ với thời gian đăng ký giới hạn trong thời gian lưu trú tại Nhật Bản.

ĐIỀU 12 (ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY VÀ DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THANH TOÁN)

 1. (1) Phí sử dụng dịch vụ này sẽ được thanh toán thông qua dịch vụ đại lý thanh toán mà công ty chỉ định, dịch vụ đại lý thanh toán của Công ty cổ phần DG Financial Technology và Công ty cổ phần SCORE.
 2. (2) Phí sử dụng dịch vụ đại lý thanh toán về nguyên tắc sẽ do người dùng và bên ký hợp đồng thanh toán. Hợp đồng với dịch vụ đại lý được xác lập vào thời điểm người dùng đăng ký dịch vụ. Sau khi tiếp nhận đăng ký, Công ty sẽ liên lạc để xác nhận nội dung đăng ký về thông tin thành viên được đăng ký.

ĐIỀU 13 (BỒI THƯỜNG THANH TOÁN QUÁ HẠN)

Bên ký hợp đồng và người dùng khi không thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ này cho Công ty hoặc còn nợ các khoản thanh toán quá hạn khác với Công ty sẽ phải thanh toán thêm phí bồi thường thanh toán quá hạn tính theo tỉ suất năm là 14.6%/tổng tiền thanh toán quá hạn (tính dựa vào số ngày quá hạn và mặc định một năm có 365 ngày) ngoài số tiền phải thanh toán.

ĐIỀU 14 (ĐIỀU KHOẢN CẤM)

Bên ký hợp đồng không được có những hành vi dưới đây khi sử dụng dịch vụ này.


 • Xâm phạm hoặc có ý đồ xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, giải pháp hữu ích, thiết kế, know-how ..vv) hay tất cả các quyền lợi khác của người dùng khác, của bên thứ ba, hoặc của Công ty.
 • Xâm phạm hoặc có ý đồ xâm phạm tài sản, quyền riêng tư của người dùng khác, bên thứ ba hoặc của Công ty.
 • Vu khống hoặc có ý đồ vu khống người khác như phỉ báng lăng mạ..vv nhắm vào công ty, cơ sở y tế liên kết, nhân viên trực thuộc và bên ký hợp đồng.
 • Có hành vi hoặc có ý đồ gây tổn hại hoặc xúi giục hành vi gây tổn hại tới danh dự, uy tín..vv của công ty, cơ sở y tế liên kết, nhân viên trực thuộc và bên ký hợp đồng.
 • Có hành vi hoặc có ý đồ tạo ra mặc cảm tội lỗi cho công ty, cơ sở y tế liên kết, nhân viên trực thuộc và bên ký hợp đồng.
 • Có hành vi hoặc có ý đồ phân biệt chủng tộc, nhóm người, tín ngưỡng, giới tính, phân biệt đối xử dựa trên địa vị xã hội hoặc nguồn gốc gia đình hay bất cứ hành vi phân biệt đối xử nào khác đối với công ty, cơ sở y tế liên kết, nhân viên trực thuộc và bên ký hợp đồng.
 • Có hành vi hoặc có ý đồ gây ra các hành động quấy rối dưới bất kỳ phương thức nào chẳng hạn như theo dõi..vv nhắm vào công ty, cơ sở y tế liên kết, nhân viên trực thuộc và bên ký hợp đồng.
 • Có hành vi hoặc có ý đồ thực hiện các hành vi gây tổn thất hoặc thiệt hại về tài chính, thiệt hại về tinh thần cho công ty, cơ sở y tế liên kết, nhân viên trực thuộc và bên ký hợp đồng.
 • Có hành vi hoặc có ý đồ thực hiện các hành vi quấy rối trật tự công cộng hoặc cung cấp thông tin vi phạm trật tự công cộng cho người dùng khác hoặc cho bên thứ ba.
 • Có dấu hiệu bạo lực, xúi giục các hoạt động bất hợp pháp hoặc có ý đồ gây ra hành vi đó.
 • Có hành vi phạm tội hoặc các hành vi dẫn tới hành vi phạm tội hoặc có ý đồ gây ra hành vi đó.
 • Có hành vi hoặc có ý đồ cung cấp thông tin sai sự thật về công ty, cơ sở y tế liên kết, nhân viên trực thuộc và bên ký hợp đồng.
 • Có hành vi vận động bầu cử hoặc các hành vi tương tự không kể có đang trong thời gian bầu cử hay không đối với công ty, cơ sở y tế liên kết, nhân viên trực thuộc và bên ký hợp đồng.
 • Có hành vi sử dụng trái phép địa chỉ email và mật khẩu thông qua hành vi mạo danh.
 • Hành vi giả danh người khác và sử dụng dịch vụ này (Chẳng hạn như mạo danh người khác, mạo danh người đại diện của một tổ chức chẳng hạn như công ty dù không có quyền đại diện, giả vờ có liên kết hoặc có quan hệ hợp tác với cá nhân hoặc tổ chức khác..)
 • Có hành vi đăng nhập và sử dụng tài khoản trái phép ngoài hành vi mạo danh, vi phạm Luật an ninh mạng.
 • Có hành vi hoặc có ý đồ mời chào, quảng cáo với công ty, cơ sở y tế liên kết, nhân viên trực thuộc và bên ký hợp đồng.
 • Có hành vi mở mô hình kinh doanh đa cấp (Miếng pho mát trong bẫy chuột) hoặc khuyến dụ hành vi đó với công ty, cơ sở y tế liên kết, nhân viên trực thuộc và bên ký hợp đồng.
 • Có phát ngôn về tính hiệu quả của thực phẩm chức năng và thiết bị y tế..vv vi phạm Luật về Dược phẩm với công ty, cơ sở y tế liên kết, nhân viên trực thuộc và bên ký hợp đồng.
 • Có hành vi cung cấp thông tin định danh, chẳng hạn như tên cá nhân hoặc tên cơ sở cụ thể của công ty, cơ sở y tế liên kết, nhân viên trực thuộc và bên ký hợp đồng.
 • Có các hành vi thương mại khác.
 • Có hành vi vi phạm hoặc có thể dẫn đến vi phạm pháp luật khác.
 • Có hành vi mà Công ty cho là không phù hợp khác.

ĐIỀU 15 (BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI)

 1. (1) Trường hợp bên ký hợp đồng gây thiệt hại cho Công ty hoặc gây tổn hại tới tất cả các dịch vụ mà Công ty cung cấp vì các lý do liên quan đến bên ký hợp đồng khi sử dụng dịch vụ này thì bên ký hợp đồng cần bồi thường thiệt hại mà Công ty phải gánh chịu.
 2. (2) Trường hợp bên ký hợp đồng gây thiệt hại cho bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này, hoặc phát sinh tranh chấp với bên thứ ba thì bên ký hợp đồng sẽ tự chịu trách nhiệm và giải quyết vấn đề này bằng chi phí cá nhân, Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Ngoài ra, trường hợp Công ty bị bên ký hợp đồng khác hoặc một bên thứ ba truy cứu trách nhiệm thì bên ký hợp đồng phải chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp này bằng chi phí cá nhân và Công ty sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

ĐIỀU 16 (CAM KẾT VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM)

 1. (1) Bên ký hợp đồng tự chịu trách nhiệm và chi phí cho việc cài đặt và tải xuống các nội dung video và tài liệu được cung cấp trên Online Home Doctor.
 2. (2) Bên ký hợp đồng tự phán đoán và chịu trách nhiệm khi sử dụng dịch vụ này tuân theo điều khoản này.
 3. (3) Sẽ có những sự cố bất khả kháng nằm ngoài dự liệu của Công ty như hỏng hóc về thiết bị cung cấp dịch vụ này, sự cố, mất điện, tín hiệu liên lạc bất thường, hay lỗi hệ thống dẫn tới mất mát, thất lạc, chậm trễ.. thông tin và các dữ liệu liên quan khác của bên ký hợp đồng. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi sự mất mát, thất lạc, chậm trễ.. thông tin và dữ liệu liên quan khác của bên ký hợp đồng do những sự cố kể trên, ngoại trừ trường hợp Công ty cố ý hoặc gây ra sơ suất nghiêm trọng.
 4. (4) Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về thiệt hại phát sinh do bên ký hợp đồng vi phạm Điều 14 (Điều khoản cấm).
 5. (5) Cơ sở y tế liên kết và nhân viên y tế sẽ chịu mọi trách nhiệm liên quan tới nội dung khám chữa bệnh, cấp đơn thuốc, gửi đơn thuốc và thuốc. Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới nội dung trên.
 6. (6) Dịch vụ này được cung cấp dưới tiền đề cơ sở y tế liên kết tuân thủ Luật về khám chữa bệnh trực tuyến và các điểm cần lưu ý liên quan tới chế độ của các loại bảo hiểm (rằng khám chữa bệnh trực tuyến là hình thức khám bổ trợ cho khám chữa bệnh trực tiếp..vv). Hãy xác nhận với bên ký hợp đồng về việc khám chữa bệnh với dịch vụ này có phù hợp với các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh trực tuyến hay không hoặc có thể điều trị theo bảo hiểm hay không trước khi sử dụng dịch vụ này.
 7. (7) Với trường hợp khám chữa bệnh khẩn cấp, bên ký hợp đồng cần nhanh chóng tiến hành các biện pháp đối ứng cần thiết như yêu cầu xe cứu thương.. thay vì đăng ký dịch vụ này.
 8. (8) Thông tin về việc khám chữa bệnh được lưu lại trong Dịch vụ này không phải là thông tin được lưu trữ với mục đích thay thế bệnh án điện tử của cơ sở y tế liên kết hay các loại hồ sơ y tế khác. Hãy liên lạc với cơ sở y tế liên kết nếu cần được cấp phát giấy chẩn đoán, bản sao lưu hồ sơ khám chữa bệnh hay các thông tin liên quan khác.
 9. (9) Công ty không đảm bảo việc hỏi đáp giữa cơ sở y tế liên kết và Người dùng chắc chắn sẽ được thực hiện khi sử dụng Dịch vụ này. Trường hợp phát sinh lỗi liên quan tới tín hiệu âm thanh..vv, người dùng cần yêu cầu cơ sở y tế liên kết cung cấp thông tin về việc khám chữa bệnh bằng phương thức phù hợp.
 10. (10) Công ty không đảm bảo sẽ không có sự chậm trễ khi tiếp nhận hỏi đáp từ Người dùng bất kể với lý do nào.

ĐIỀU 17 (NGỪNG DỊCH VỤ NÀY)

 1. (1) Trong những trường hợp sau đây, Công ty có thể tạm dừng mọi hoạt động sử dụng dịch vụ này mà không cần thông báo cho bên ký hợp đồng. Với trường hợp này, bên ký hợp đồng sẽ không thể sử dụng dịch vụ này nữa. Dịch vụ này sẽ được tái kích hoạt khi Công ty cho rằng các vấn đề được nêu ra đã được bên ký hợp đồng giải quyết.
  1. 1. Khi người ký hợp đồng có hành vi vi phạm điều khoản này hoặc thỏa thuận cấp phép sử dụng hoặc khi Công ty cho là có hành vi không phù hợp.
  2. 2. Khi người ký hợp đồng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán dịch vụ này hoặc các dịch vụ khác do Công ty cung cấp.
  3. 3. Khi dịch vụ này tạm ngừng hoặc chấm dứt vì bất kỳ lý do gì.
  4. 4. Khi Công ty cho rằng bên ký hợp đồng không còn phù hợp để tiếp tục sử dụng dịch vụ này.
 2. (2) Nếu dịch vụ này bị ngừng bởi các trường hợp trên, bên ký hợp đồng sẽ phải thanh toán toàn bộ phí sử dụng dịch vụ này và các dịch vụ khác đến dịch vụ này cho Công ty ngay tại thời điểm phát sinh vấn đề.

ĐIỀU 18 (SỬA ĐỔI DỊCH VỤ NÀY)

 1. (1) Công ty có thể sửa đổi hoặc bổ sung toàn bộ hoặc một phần của dịch vụ này dựa trên phán đoán riêng mà không cần thông báo trước cho bên ký hợp đồng.
 2. (2) Bằng việc thông báo cho bên ký hợp đồng qua email hoặc SNS, Công ty có thể chấm dứt toàn bộ hoặc một phần dịch vụ này. Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với bên ký hợp đồng về việc chấm dứt hợp đồng.

ĐIỀU 19 (GIỚI HẠN SỬ DỤNG)

 1. (1) Nếu xảy ra bất kỳ trường hợp nào sau đây, Công ty sẽ tạm dừng toàn bộ hoặc một phần dịch vụ này thông qua việc thông báo trước cho bên ký hợp đồng hoặc không cần thông báo trong trường hợp khẩn cấp.
  1. 1. Trường hợp khẩn cấp hoặc định kỳ bảo trì/thay thế các thiết bị như máy chủ vận hành dịch vụ và hệ thống cần thiết khác để cung cấp dịch vụ này.
  2. 2. Trường hợp phát sinh hoặc có khả năng phát sinh hỏa hoạn, mất điện, thiên tai, đình công, chiến tranh, khủng bố, bạo động và các trường hợp bất khả kháng khác hoặc các trường hợp cấp bách khác như phát sinh cản trở từ bên thứ ba.. khiến Công ty cho rằng khó có thể cung cấp dịch vụ này.
  3. 3. Trường hợp cơ sở y tế liên kết, hiệu thuốc liên kết ngừng cung cấp dịch vụ.
  4. 4. Ngoài ra, trường hợp Công ty cho rằng việc tạm dừng dịch vụ này là cần thiết hoặc thích đáng vì lý do về mặt kỹ thuật hoặc mặt vận hành dịch vụ này.
 2. (2) Nếu Công ty ngừng dịch vụ này theo điều khoản trên, Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với bên ký hợp đồng và các bên thứ ba khác dù có bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc ngừng dịch vụ gây ra.

ĐIỀU 20 (HỦY HỢP ĐỒNG TỪ PHÍA BÊN KÝ HỢP ĐỒNG)

 1. (1) Bên ký hợp đồng có thể hủy hợp đồng sử dụng dịch vụ này sau khi hoàn tất thủ tục được Công ty chỉ định.
 2. (2) Việc hủy hợp đồng theo khoản trên sẽ có hiệu lực vào ngày mà yêu cầu hủy bỏ của bên ký hợp đồng được gửi đến Công ty và được tiến hành theo quy định của Công ty.

ĐIỀU 21 (HỦY HỢP ĐỒNG TỪ PHÍA CÔNG TY)

 1. (1) Trường hợp đã áp dụng các biện pháp tại Điều 17 (Ngừng dịch vụ này); trường hợp đã khuyến cáo bên ký hợp đồng nhưng không đạt được sự cải thiện kể từ thời điểm khuyến cáo tới thời điểm Công ty cho rằng cần hủy bỏ hợp đồng do không thấy sự cải thiện (trong vòng 14 ngày), Công ty có thể hủy bỏ hợp đồng sử dụng.
 2. (2) Nếu hợp đồng sử dụng bị hủy bỏ bởi điều khoản trên, bên ký hợp đồng nghiễm nhiên sẽ mất chi phí sử dụng dịch vụ này và tất cả các nghĩa vụ khác của Công ty liên quan đến dịch vụ này và phải ngay lập tức thanh toán tất cả các khoản nợ cho Công ty tại thời điểm đó.

ĐIỀU 22 (XỬ TRÍ SAU KHI KẾT THÚC HỢP ĐỒNG)

 1. (1) Công ty có nghĩa vụ lưu giữ hồ sơ khám chữa bệnh/hồ sơ tư vấn (hồ sơ điện tử) sau khi Công ty và Bên ký hợp đồng kết thúc hợp đồng này theo Luật Y Tế. Do vậy, dựa vào mối liên kết dữ liệu với cơ sở y tế liên kết, Công ty sẽ lưu giữ dữ liệu người dùng trong quá khứ sau khi người dùng rút khỏi chế độ thành viên và lưu giữ dữ liệu mà Công ty nắm giữ liên quan tới hợp đồng này như lịch sử sử dụng dịch vụ này trong quá khứ của bên ký hợp đồng sau khi kết thúc hợp đồng này hoặc sau khi ngừng sử dụng dịch vụ này trong vòng 5 năm. Các bản ghi, dữ liệu khác liên quan tới dịch vụ như hồ sơ tư vấn y tế cũng sẽ được lưu giữ trong vòng 5 năm theo quy định.
 2. (2) Vui lòng liên hệ với Công ty sau 5 năm trong trường hợp muốn xóa dữ liệu.

ĐIỀU 23 (LUẬT ĐIỀU CHỈNH)

 1. Luật điều chỉnh đối với điều khoản này sẽ là Luật Nhật Bản.

ĐIỀU 24 (TÒA ÁN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP)

 1. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ điều khoản này, hợp đồng sử dụng và dịch vụ này sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án Quận Tokyo với tư cách là tòa án sơ thẩm có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

Hết.


Soạn thảo ngày 26 tháng 1 năm 2021
Sửa đổi ngày 1 tháng 7 năm 2022

CHƯƠNG 2・ĐIỀU KHOẢN THÀNH VIÊN (BAO GỒM CẢ THÀNH VIÊN CÁ NHÂN VÀ THÀNH VIÊN DOANH NGHIỆP)

ĐIỀU 1 (ĐỊNH NGHĨA)

Ý nghĩa của các thuật ngữ được sử dụng trong điều khoản này sẽ được quy định như sau.


 1. (1) “Công ty” là Công ty cổ phần JOES Corporation.
 2. (2) “Điều khoản này” là Điều khoản thành viên OHDr.
 3. (3) “Trang chủ” là trang chủ (https://oh-doctor.com/) mà Công ty vận hành dưới tên gọi “OHDr.” (bao gồm cả dịch vụ sau khi có sửa đổi trong trường hợp tên gọi hoặc nội dung dịch vụ được sửa đổi với bất cứ lý do gì).
 4. (4) “Dịch vụ này” là dịch vụ mà Công ty cung cấp thông qua trang chủ.
 5. (5) “Điều khoản này” chỉ điều khoản với Công ty liên quan tới việc sử dụng Dịch vụ này.
 6. (6) “Thành viên” chỉ người dùng được đăng ký là thành viên cá nhân hoặc thành viên doanh nghiệp theo cách thức Công ty quy định.
 7. (7) Các thuật ngữ từ 1 ~ 6 được quy định tại điều 2 của điều khoản sử dụng.
 8. (8) “Thông tin gửi đi” là văn bản, tranh minh họa, ảnh, video và các thông tin do Công ty chỉ định khác (bao gồm cả thông tin được tạo tự động và kết quả xử lý thông tin trên dịch vụ này) được thành viên gửi tới dịch vụ này (không kể là thông tin công khai hay thông tin công khai/không công khai với một bên cụ thể).

ĐIỀU 2 (PHẠM VI ÁP DỤNG)

Điều khoản này được áp dụng cho Công ty và Thành viên. Thành viên được coi là đã đồng thuận với toàn bộ nội dung điều khoản này khi đăng ký làm thành viên.

ĐIỀU 3 (DỊCH VỤ NÀY)

 1. (1) Thành viên có thể sử dụng Dịch vụ này trong thời hạn hiệu lực của Điều khoản này và trong phạm vi không vi phạm Điều khoản này theo phương thức mà Công ty quy định.
 2. (2) Nội dung chi tiết về Dịch vụ này sẽ được quy định riêng trong dịch vụ này. Công ty có quyền thực hiện các sửa đổi như cải thiện, bổ sung, xóa bỏ… nội dung về Dịch vụ này và Thành viên đã đồng thuận với điều này. Công ty có thể ủy thác cho bên thứ ba khi cần thiết để thực hiện những sửa đổi liên quan tới Dịch vụ này.
 3. (3) Thành viên cần chuẩn bị môi trường cần thiết để sử dụng Dịch vụ này như phần cứng, phần mềm, kết nối internet, bảo mật an ninh… (sau đây gọi là “Môi trường sử dụng”) dưới trách nhiệm và chi phí cá nhân.
 4. (4) Công ty sẽ nỗ lực tối đa để cung cấp dịch vụ tới toàn bộ thành viên có mong muốn sử dụng dịch vụ, tuy nhiên Công ty không bảo đảm điều này. Ngoài ra, Công ty không có bất kỳ bảo đảm nào liên quan tới chất lượng dịch vụ y tế mà Cơ sở y tế liên kết cung cấp tới Thành viên liên quan tới Dịch vụ này (Thành viên tự chịu trách nhiệm điều tra những vấn đề này).
 5. (5) Công ty không có bất kỳ bảo đảm nào cho những trường hợp sau đây. Hơn nữa, Công ty cũng không có bất kỳ bảo đảm nào với Thành viên dù là trong trường hợp Thành viên có được thông tin nằm ngoài nội dung được quy định trong Điều khoản này liên quan tới Dịch vụ này một cách trực tiếp hay gián tiếp từ Công ty.
  1. 1. Không có thiệt hại và sự cố liên quan tới môi trường sử dụng phát sinh bởi việc sử dụng Dịch vụ này.
  2. 2. Tính chính xác, độ an toàn, tính ổn định, tính phù hợp, tính hữu dụng của Dịch vụ này.
  3. 3. Tính phù hợp với Luật áp dụng lên Thành viên và các quy tắc nội bộ của các hiệp hội ngành nghề…

ĐIỀU 4 (ĐĂNG KÝ)

 1. (1) Người có nguyện vọng đăng ký sẽ tiến hành đăng ký theo phương thức Công ty chỉ định sau khi đồng thuận với Điều khoản này. Người có nguyện vọng đăng ký bảo đảm rằng các mục đăng ký đều đúng sự thật tại thời điểm đăng ký.
 2. (2) Công ty sẽ phán đoán xem đơn đăng ký có thể tiếp nhận không dựa theo tiêu chí mà Công ty đề ra, trường hợp đơn đăng ký được tiếp nhận thì Công ty sẽ thông báo hoàn tất đăng ký và cung cấp ID thành viên cùng mật khẩu để sử dụng Dịch vụ này. Tại thời điểm thông báo được gửi đi, người có nguyện vọng đăng ký sẽ là Thành viên và Điều khoản này sẽ được xác lập giữa Thành viên và Công ty.
 3. (3) Nếu người có nguyện vọng đăng ký thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây hoặc Công ty cho rằng thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây thì Công ty có quyền không tiếp nhận đơn đăng ký của người có nguyện vọng đăng ký mà không cần tiết lộ bất kỳ lý do nào.
  1. 1. Trường hợp đơn đăng ký không theo cách thức Công ty chỉ định.
  2. 2. Trường hợp có sự sai lệch, nhầm lẫn hoặc thiếu sót toàn bộ hoặc một phần của các mục đăng ký.
  3. 3. Trường hợp Công ty cho rằng có rủi ro vi phạm Điều khoản này.
  4. 4. Trường hợp Công ty cho rằng là người đã từng vi phạm Điều khoản này hoặc các bên liên quan.
  5. 5. Các trường hợp khác mà Công ty cho rằng không phù hợp để đăng ký.

ĐIỀU 5 (SỬA ĐỔI MỤC ĐĂNG KÝ)

Trường hợp có sửa đổi liên quan tới các mục đã đăng ký, Thành viên cần nhanh chóng sửa đổi các mục đăng ký theo phương thức Công ty chỉ định.

ĐIỀU 6 (QUẢN LÝ ID VÀ MẬT KHẨU)

 1. (1) Thành viên tự chịu trách nhiệm quản lý/bảo quản ID và mật khẩu một cách phù hợp và không được phép tiết lộ/cho sử dụng, cho mượn, chuyển nhượng, mua bán, thế chấp… cho Thành viên khác hoặc cho bên thứ ba.
 2. (2) Trường hợp Công ty xác nhận được ID và mật khẩu đăng nhập trùng khớp với ID và mật khẩu đăng ký bằng phương thức quy định thì người đăng nhập được coi là Thành viên chân chính.
 3. (3) Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào khi Thành viên gặp tổn thất do việc quản lý không chặt chẽ, sai suất khi sử dụng hay việc sử dụng trái phép..vv gây nên.

ĐIỀU 7 (CHI PHÍ SỬ DỤNG)

Chi phí sử dụng dịch vụ này bao gồm phí thành viên tháng và phí sử dụng phát sinh theo từng dịch vụ dựa trên biểu phí được đăng tải trên trang chủ. Tuy nhiên, chi phí sử dụng có thể biến động do thông báo trước và thỏa thuận cá nhân theo phán định của Công ty.

ĐIỀU 8 (DUYỆT VÀ SỬ DỤNG NỘI DUNG DÀNH CHO THÀNH VIÊN)

Thành viên có thể duyệt, in ấn hoặc tải xuống nội dung đăng tải công khai trên trang chủ nhưng không được sao chép, sử dụng, sửa đổi nội dung đã in ấn hoặc tải xuống mà không có sự cho phép của Công ty khi sử dụng Dịch vụ này. Công ty không bảo đảm 100% độ hợp pháp, tính chính xác, độ phù hợp… của nội dung đăng tải.

ĐIỀU 9 (QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ LIÊN QUAN TỚI NỘI DUNG ĐĂNG TẢI)

Bản quyền của nội dung đăng tải thuộc về Công ty, chủ sở hữu của nội dung đăng tải. Nội dung đăng tải được phép sao chép, mô phỏng, sử dụng dước các hình thức khác sau khi nhận được sự cho phép của Công ty. Ngoài ra, Thành viên đóng góp, chủ sở hữu của nội dung đăng tải, sẽ không thực hiện quyền nhân thân với nội dung đăng tải với Công ty và bên thứ ba, bên được Công ty trao hoặc chuyển nhượng quyền một cách chính thống. Thêm vào đó, Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới sự hư hại, thất lạc nội dung đăng tải do lý do doanh nghiệp, hệ thống quá tải, lỗi hệ thống, bảo trì, sửa đổi hoặc bãi bỏ luật và quy định, thiên tai, mất điện, lỗi đường truyền, truy cập trái phép và các lý do khác.

ĐIỀU 10 (HÀNH VI CẤM)

Thành viên không được phép thực hiện các hành vi sau đây khi sử dụng dịch vụ này.


Trường hợp Công ty nhận thấy rằng Thành viên vi phạm hoặc có ý đồ vi phạm điều khoản này, Công ty có thể thực hiện các biện pháp như tước bỏ thành viên mà không cần chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất nào mà Thành viên gặp phải trong trường hợp đó.


 1. 1. Hành vi sử dụng nội dung đăng tải nằm ngoài phạm vi cho phép tại điều 8.
 2. 2. Hành vi hoặc ý đồ xâm phạm tới quyền lợi của Công ty và bên thứ ba.
 3. 3. Hành vi đăng nội dung đăng tải công khai trên trang chủ lên trang chủ hoặc sao chép lên các trang khác mà không có sự cho phép của chủ sở hữu nội dung đăng tải đó.
 4. 4. Hành vi trái với sự thật hoặc gây hiểu lầm.
 5. 5. Hành vi hoặc ý đồ phạm tội.
 6. 6. Hành vi vi phạm hoặc ý đồ vi phạm pháp luật hoặc trật tự công cộng.
 7. 7. Hành vi mang tính khiêu dâm, phân biệt đối xử, tôn giáo hoặc chính trị.
 8. 8. Các hành vi cản trở hoặc có khả năng cản trở sự vận hành của dịch vụ này hoặc dịch vụ y tế và hệ thống mạng.
 9. 9. Hành vi Công ty cho rằng không phù hợp khác.

ĐIỀU 11 (THÔNG TIN GỬI ĐI)

 1. (1) Với bất kỳ trường hợp nào sau đây hoặc Công ty cho là các trường hợp sau đây, Công ty có thể xem, lưu giữ hoặc tiết lộ cho bên thứ ba toàn bộ hoặc một phần thông tin gửi đi.
  1. 1. Khi nhận được sự đồng thuận từ Thành viên.
  2. 2. Khi không có phản hồi từ Thành viên trong vòng 7 ngày kể từ khi Công ty liên hệ với thành viên về việc duyệt…vv
  3. 3. Khi bị các cơ quan nhà nước như tòa án hoặc cảnh sát..vv điều tra chính thức theo Luật pháp.
  4. 4. Khi có nghĩa vụ tiết lộ theo Pháp luật.
  5. 5. Khi Thành viên vi phạm các hành vi cấm ở điều 10.
  6. 6. Khi cần bảo đảm tính mạng, thân thể hoặc các quyền quan trọng khác của chủ doanh nghiệp, các thành viên khác hoặc bên thứ ba.
  7. 7. Khi cần bảo trì dịch vụ này hoặc giải quyết lỗi kỹ thuật.
  8. 8. Khi cần tuân theo các điều mục trên.
 2. (2) Với bất kỳ trường hợp nào sau đây hoặc Công ty cho là các trường hợp sau đây, Công ty có thể xóa toàn bộ hoặc một phần thông tin gửi đi. Công ty không có bất kỳ trách nhiệm nào với thông tin gửi đi đã bị xóa bao gồm việc khôi phục thông tin đó.
  1. 1. Khi nhận được sự đồng thuận từ Thành viên.
  2. 2. Khi Thành viên vi phạm các hành vi cấm ở điều 10.
  3. 3. Khi điều khoản này chấm dứt với bất kỳ lý do nào.
  4. 4. Khi sửa đổi, tạm ngưng, ngừng dịch vụ này theo điều 13.
  5. 5. Khi cần tuân theo các điều mục trên.
 3. (3) Công ty không có nghĩa vụ quản lý thông tin gửi đi không kể điều 4 và điều trên.

ĐIỀU 12 (HỦY BỎ ĐĂNG KÝ)

 1. (1) Với bất kỳ trường hợp nào sau đây hoặc Công ty cho là các trường hợp sau đây, Công ty có thể hủy bỏ hợp đồng này bằng cách xóa thông tin gửi đi, tạm ngưng việc sử dụng dịch vụ của thành viên hoặc hủy đăng ký thành viên mà không cần thông báo trước.
  1. 1. Trường hợp vi phạm bất kỳ điều mục nào của điều khoản này.
  2. 2. Trường hợp tương ứng với các mục khoản 3 điều 4.
  3. 3. Trường hợp bị đình chỉ thanh toán hoặc không có khả năng thanh toán; trường hợp bị phá sản hoặc đang đệ đơn xin phục hồi dân sự, tái cơ cấu doanh nghiệp, thanh lý đặc biệt, hoặc các thủ tục tương tự.
  4. 4. Trường hợp hối phiếu hoặc ngân phiếu tự ký phát hoặc tiếp nhận bị từ chối.
  5. 5. Trường hợp có đơn yêu cầu tịch thu, tạm thu, tạm giữ, cưỡng chế thi hành, bán đấu giá.
  6. 6. Trường hợp bị tịch thu bảo đảm các khoản thuế và lệ phí công quá hạn.
  7. 7. Trường hợp giải thể hoặc ngừng kinh doanh.
  8. 8. Trường hợp Công ty cho rằng có sự thay đổi đáng kể về tình trạng tín dụng của thành viên ngoài mục 4 đến mục 8.
  9. 9. Trường hợp khác mà Công ty cho rằng không phù hợp để sử dụng dịch vụ này.
 2. (2) Nếu Thành viên thuộc các trường hợp trên hoặc Công ty cho rằng thuộc các trường hợp trên thì Thành viên sẽ bị mất quyền lợi thời hạn đối với toàn bộ các khoản nợ với Công ty và phải chấp hành toàn bộ nghĩa vụ với Công ty ngay lập tức.
 3. (3) Công ty không có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới tổn thất Thành viên gặp phải do các hành động của Công ty thực thi theo điều mục này.

ĐIỀU 13 (THỜI HẠN CÓ HIỆU LỰC)

 1. (1) Thành viên có thể yêu cầu hủy đăng ký thành viên bất cứ lúc nào theo phương thức Công ty quy định.
 2. (2) Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng này sẽ được tính tới thời điểm việc đăng ký thành viên bị hủy bỏ.
 3. (3) Trường hợp chấm dứt hợp đồng này, Công ty không có nghĩa vụ hoàn trả hay lưu giữ thông tin gửi đi và có quyền xóa thông tin đó mà không cần thông báo tới Thành viên.

ĐIỀU 14 (SỬA ĐỔI, TẠM NGƯNG, NGỪNG DỊCH VỤ NÀY)

Công ty có thể sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng dịch vụ này bất cứ lúc nào vì lý do doanh nghiệp, hệ thống quá tải, lỗi hệ thống, bảo trì, sửa đổi hoặc bãi bỏ luật và quy định, thiên tai, sự cố ngẫu nhiên, mất điện, lỗi đường truyền, truy cập trái phép và các lý do khác mà không cần thông báo trước. Dù Thành viên gặp phải tổn thất vì các lý do trên hoặc do việc sửa đổi, tạm ngưng, ngừng dịch vụ nêu trên gây ra thì Công ty cũng không có bất kỳ trách nhiệm nào.

ĐIỀU 15 (GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI)

 1. (1) Thành viên phải bồi thường cho Công ty trường hợp Thành viên gây ra tổn thất cho Công ty liên quan tới việc sử dụng Dịch vụ này.
 2. (2) Trường hợp Thành viên gặp khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan tới việc sử dụng dịch vụ này từ tổ chức y tế liên kết, Thành viên khác, Thành viên doanh nghiệp trực thuộc hoặc Bên thứ ba thì cùng với việc nhanh chóng thông báo nội dung đó với Công ty, Thành viên phải tự chịu trách nhiệm và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp đó bằng chi phí cá nhân cũng như báo cáo tình hình và kết quả với Công ty. Công ty sẽ không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán, giao dịch, thanh toán nào giữa Thành viên và tổ chức y tế liên kết, Thành viên khác, Thành viên doanh nghiệp trực thuộc hoặc Bên thứ ba.
 3. (3) Trường hợp Công ty nhận được khiếu nại từ Thành viên doanh nghiệp, Cơ sở y tế liên kết, Thành viên khác hoặc Bên thứ ba hay gặp phải tranh chấp với chủ doanh nghiệp, Thành viên khác hoặc Bên thứ ba liên quan tới việc sử dụng dịch vụ này của Thành viên thì Thành viên phải tự chịu trách nhiệm và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp đó bằng chi phí cá nhân cũng như báo cáo tình hình và kết quả với Công ty.

ĐIỀU 16 (DUY TRÌ BẢO MẬT)

Ngoài trường hợp có được sự đồng thuận trước từ Công ty bằng văn bản, Thành viên không được sử dụng thông tin mà Công ty tiết lộ với Thành viên sau khi đã chỉ rõ rằng thông tin cần phải được bảo mật liên quan tới Dịch vụ này cũng như không được tiết lộ với Thành viên, Thành viên khác và Bên thứ ba.

ĐIỀU 17 (CHÍNH SÁCH BẢO MẬT)

Công ty sẽ xử lý thông tin cá nhân một cách phù hợp dựa theo “Chính sách bảo mật” mà Công ty quy định.

ĐIỀU 18 (SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN NÀY)

 1. (1) Công ty có thể sửa đổi Điều khoản này tùy ý bất cứ lúc nào với bất kỳ lý do gì và Thành viên đồng ý với điều khoản sửa đổi này.
 2. (2) Ngoài trường hợp được quy định riêng, các sửa đổi đối với điều khoản này sẽ được thông báo tới Thành viên qua hình thức đăng tải lên trang chủ.
 3. (3) Các sửa đổi đối với điều khoản này có hiệu lực từ thời điểm thông báo nêu trên.
 4. (4) Cách giải quyết duy nhất khi thành viên không đồng ý với các sửa đổi của điều khoản này là hủy bỏ đăng ký thành viên.

ĐIỀU 19 (LIÊN LẠC)

 1. (1) Công ty sẽ liên lạc với Thành viên theo cách thức mà Công ty cho là phù hợp thông qua văn bản, email hoặc thông báo qua dịch vụ này hoặc trang chủ. Trường hợp Công ty liên lạc qua email hoặc thông báo qua dịch vụ này hoặc trang chủ thì email/thông báo được coi là đã gửi tới Thành viên tại thời điểm chúng được đăng tải trên internet.
 2. (2) Thành viên cần liên lạc với Công ty thông qua form hỏi đáp mà Công ty chỉ định hoặc gửi câu hỏi tới địa chỉ email hỏi đáp. Công ty không trả lời những câu hỏi không được gửi từ form hỏi đáp hoặc được gửi tới địa chỉ email hỏi đáp.

ĐIỀU 20 (CHUYỂN GIAO QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ)

 1. (1) Công ty có thể chuyển các khoản nợ của Thành viên cho một bên thứ ba và Thành viên đồng ý rằng thông tin cá nhân của Thành viên, v.v. có thể được cung cấp cho bên thứ ba đó cho mục đích này.
 2. (2) Thành viên không được chuyển nhượng, bàn giao, đặt thế chấp hoặc có các hành vi khác đối với Bên thứ ba mà không có sự đồng thuận của Công ty từ trước thông qua văn bản giấy tờ hoặc văn bản điện tử theo địa vị trên hợp đồng này và quyền lợi và nghĩa vụ của dịch vụ này.

ĐIỀU 21 (TOÀN BỘ THỎA THUẬN)

Điều khoản này được cấu thành từ toàn bộ các thỏa thuận giữa các bên liên quan tới hợp đồng này và thay thế các thỏa thuận, tuyên bố và hiểu biết trước đó giữa các bên liên quan tới hợp đồng này dù là bằng miệng hay qua văn bản.

ĐIỀU 22 (KHẢ NĂNG PHÂN TÁCH)

Ngay cả khi một phần quy định của Điều khoản này bị pháp luật hoặc tòa án cho là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực hiện được thì các quy định khác của Điều khoản này vẫn sẽ có hiệu lực.

ĐIỀU 23 (LUẬT ĐIỀU CHỈNH)

Luật điều chỉnh đối với điều khoản này sẽ là Luật Nhật Bản.

ĐIỀU 24 (TÒA ÁN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP)

Tranh chấp phát sinh giữa Thành viên và Công ty liên quan tới dịch vụ này sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án Quận Tokyo với tư cách là tòa án sơ thẩm có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

Hết.


Soạn thảo ngày 1 tháng 7 năm 2022