【OHDr.】Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận y tế

Thông tin hỏi đáp về việc cấp giấy chứng nhận y tế đã được thêm vào mục FAQ.

Giấy chứng nhận có thể cấp cho tất cả cư dân đang sinh sống tại Nhật cũng như khách du lịch ngắn ngày hoặc dài hạn tại Nhật.

Trường hợp cần giấy chứng nhận y tế sau khi khám online, hãy liên lạc tới OHDr. sau khi tham khảo thông tin chi tiết trong mục FAQ dưới đây.

Q. Có phát hành được giấy chứng nhận y tế không?
Q. Làm sao để nhận giấy chứng nhận y tế?
Q. Giấy chứng nhận y tế và báo cáo y tế khác nhau ở điểm nào?
Q. Mất bao nhiêu phí cấp giấy chứng nhận y tế?