Ngày 30 tháng 4 vào lúc 21:00 tổ chức hội thảo trực tuyến với Hiệp Hội Xúc Tiến Hợp Tác Quốc Tế – Tổ chức hỗ trợ Thực Tập Sinh Kỹ Năng Người Nước Ngoài

0430_seminar_vn

Chúng tôi hân hạnh chào đón không chỉ nghiệp đoàn thành viên của hiệp hội, mà còn cả nghiệp đoàn không phải là thành viên của hiệp hôi, quản lý nhân sự của công ty có nhân viên người nước ngoài, và cả những bạn sống ở Việt Nam đang có dự tính sang Nhật sinh sống, lao động hay họctập.

Ngoài những thông tin mới nhất về Covid-19 ở Nhật và các biện pháp đối phó với căng thẳng Stress được cung cấp bởi bác sỹ đại diện của chúng tôi, OH Dr. sẽ chào đón khách mới từ nghiệp đoàn thành viên của hiệp hội để cùng thảo luận với những người nước ngoài đang sinh sống ở Nhật.

Thời gian

Thứ 6 ngày 30 tháng 3, 21:00~21:30 (thời gian kết thúc dự tính)
Hội Thảo Web được tổ chức Miễn Phí

Tài liệu hội thảo

【Vắc xin COVID-19, Cách sống chung với STRESS】
< Tiếng Nhật đơn giản>
https://oh-doctor.com/wordpress/wp-content/uploads/OHDR_COVID19_Stress_Easy_Japanese.pdf
<Tiếng Nhật đơn giản>
https://oh-doctor.com/wordpress/wp-content/uploads/OHDR_COVID19_Stress_Vietnamese.pdf
<Tiếng Trung>
https://oh-doctor.com/wordpress/wp-content/uploads/OHDR_COVID19_Stress_Traditional_Chinese.pdf
https://oh-doctor.com/wordpress/wp-content/uploads/OHDR_COVID19_Stress_Simplified_Chinese.pdf
<Tiếng Anh>
https://oh-doctor.com/wordpress/wp-content/uploads/OHDR_COVID19_Stress_English.pdf
<Tiếng Indonesia>
https://oh-doctor.com/wordpress/wp-content/uploads/OHDR_COVID19_Stress_Indonesian.pdf

【Bệnh tháng 5】
<Tiếng Nhật đơn giản>
https://oh-doctor.com/wordpress/wp-content/uploads/OHDR_May_Blue_Easy_Japanese.pdf
<Tiếng Nhật đơn giản>
https://oh-doctor.com/wordpress/wp-content/uploads/OHDR_May_Blue_Vietnamese.pdf
<Tiếng Trung>
https://oh-doctor.com/wordpress/wp-content/uploads/OHDR_May_Blue_Traditional_Chinese.pdf
https://oh-doctor.com/wordpress/wp-content/uploads/OHDR_May_Blue_Simplified_Chinese.pdf
<Tiếng Anh>
https://oh-doctor.com/wordpress/wp-content/uploads/OHDR_May_Blue_English.pdf
<Tiếng Indonesia>
https://oh-doctor.com/wordpress/wp-content/uploads/OHDR_May_Blue_Indonesian.pdf

Chúng tôi dự tính sẽ có các bạn đến từ nhiều quốc gia tham dự, nên buổi hội thảo sẽ được thuyết trình bằng Tiếng Nhật Đơn Giản.
Dưới đây là ID và URL QR code của phòng họp ZOOM:
ID:83264460216
https://us02web.zoom.us/j/83264460216

0430_Seminar_ZOOM_QRcode
※Vui lòng tải và cài đặt trước ứng dụng “ZOOM Cloud Meetings”.
※Bạn có thể vào phòng họp 10 phút trước khi bắt đầu hội thảo.

Nhiệt liệt hoan nghênh các bạn tham gia!